ओएमसी इव्हिन्रूड / जॉन्सन "टर्बोजेट" आऊटबोर्ड मॉडेल नंबर्स

90 एचपी 1994 90JEERA भागांसाठी खरेदी करा    
90 एचपी 1995 90JEEOB भागांसाठी खरेदी करा    
           
115 एचपी 1994 115JEERA भागांसाठी खरेदी करा    
115 एचपी 1995 115JEEOB 115TJEOA भागांसाठी खरेदी करा    
115 एचपी 1996 115TJEDB 115TJEDP भागांसाठी खरेदी करा    
115 एचपी 1997 115TJEUC भागांसाठी खरेदी करा    

 

.

थीम द्वारे डॅनान्सॉफ्ट आणि दानांग प्रॉब्लेम साकेतिती प्रेरणा मॅक्झिमर