एव्हेन्रिड / जॉन्सन / ओएमसी रेसिंग आउटबोर्ड मॉडेल नंबर्स

55 एचपी 1968 55842S भागांसाठी खरेदी करा    
           
60 एचपी 1970 60042C भागांसाठी खरेदी करा    
           
65 एचपी 1973 65342M भागांसाठी खरेदी करा    
           
75 एचपी 1976 75612S 75632S भागांसाठी खरेदी करा    
           
115 एचपी 1967 115742S भागांसाठी खरेदी करा    
115 एचपी 1968 115842S भागांसाठी खरेदी करा    
115 एचपी 1970 115042R भागांसाठी खरेदी करा    
           
135 एचपी 1973 135342M भागांसाठी खरेदी करा    
           
200 एचपी 1976 200612S NR-19S भागांसाठी खरेदी करा    
           
V8 1984-1986 OZF-ES OZF- JS भागांसाठी खरेदी करा    
V8 1986 FI-ES FI-JS भागांसाठी खरेदी करा    
V8 1987 OSL-JS OSLR-JS OSX- JS OSXR-JS भागांसाठी खरेदी करा    
           
15A 1986 KT-10S भागांसाठी खरेदी करा    
15A 1987 KT-11C भागांसाठी खरेदी करा    
15A 1988 KT-12R भागांसाठी खरेदी करा    
15A 1989 KT-13A भागांसाठी खरेदी करा    
15A 1990 KT-14M भागांसाठी खरेदी करा    
15A 1992 KT-16E भागांसाठी खरेदी करा    
           
45SS 1986 RT-10S भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1987 आरटीई- 11C भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1988 आरटीई- 12R भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1989 आरटीई- 13A भागांसाठी खरेदी करा    
46SS 1990 आरटीई- 14M भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1992 आरटीई- 16E भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1993 आरटीई- 17D भागांसाठी खरेदी करा    
45SS 1996 आरटीई- 20R भागांसाठी खरेदी करा    
           
SST60 1989 एसएसटीई- 13A भागांसाठी खरेदी करा    
SST60 1990 एसएसटीई- 14M भागांसाठी खरेदी करा    
SST60 1991 SST60-15B भागांसाठी खरेदी करा    
SST60 1992 SST60-16E भागांसाठी खरेदी करा    
SST60 1993 SST60-17D भागांसाठी खरेदी करा    
SST60 1995 SST60-19F भागांसाठी खरेदी करा    
           
SST100 1991 SST100-15B भागांसाठी खरेदी करा    
SST100 1992 SST100-16E भागांसाठी खरेदी करा    
SST100 1993 SST100-17D भागांसाठी खरेदी करा    
SST100 1995 SST100-19F भागांसाठी खरेदी करा    

 

.

थीम द्वारे डॅनान्सॉफ्ट आणि दानांग प्रॉब्लेम साकेतिती प्रेरणा मॅक्झिमर