यामाहा आउटबोर्डसाठी चॅम्पियन स्पार्क प्लग

 

वर्ष-मॉडेल / कॉपर प्लस प्लग, वैकल्पिक प्लग, गॅप

300 एचपी

2004 एलझेड 300  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

2004 व्हीझेड 300  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

2004 झेड 300  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

250 एचपी

2002-1998 एल 250 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

250 एचपी

1999-1990 250 एसडब्ल्यू  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005 एफ 250 ईएफआय  REC10YC4  गॅप 0.044

1999-1990 एल 250  QL78C L78C  गॅप 0.04

2002-1998 एलएक्स 250 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2004-2002 एलझेड 250  आरसीएक्सएनएक्सवायसी  

2002-1998 एस 250 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

1999-1998 एसडब्ल्यू ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-1998 एसएक्स 250 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2005-2002 व्ही मॅक्स ओएक्स 66 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

1999-1998 व्ही 76 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

1999-1998 व्हीएमएक्स ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2004 व्हीएक्स 250  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2005-2002 व्हीएक्स 250 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2004-2002 व्हीझेड 250  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

2004-2002 झेड 250  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

225 एचपी

1999-1994 225SW 3.1L  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

1999-1987 एक्सेल 2.1L व्ही 6  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2002 एफ 225 ईएफ  REC10YC4  गॅप 0.044

1999-1994 एल 225 3.1L  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-2000 एल 225 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-2000 एलएक्स 225 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-2000 एस 225 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2005-1998 एसडब्ल्यू ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-2000 एसएक्स 225 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2005-1998 व्ही 76 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

1999-1994 व्ही 76 एक्स 3.1 एल  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2005-1998 व्हीएमएक्स ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2004-2000 व्हीएक्स 225 ईएफआय  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2004-2003 व्हीझेड 22  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.04

220 एचपी

1986-1984 स्पेशल व्ही 6  QL78C L78C  गॅप 0.04

200 एचपी

1995-1987 140  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2000 200 कार्ब. EFI  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-1991 200 व्हीएमएएक्स  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2000 200 एसडब्ल्यू कार्ब. EFI  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2002 F200 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2011-2006 F200TXR, LF200TXR 204.6 CID V6 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

1998-1986 एल 200  QL78C L78C  गॅप 0.04

2000-1999 एलएक्स 200 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-2000 एलझेड 200 एमपीडीआय आरसीएक्सएनएक्सवायसीएक्सएक्सएक्स गॅप  0.04

2000-1999 एसएक्स 200 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-2000 व्हीएक्स 200 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004 व्हीझेड 200  आरसीएक्सएनएक्सवायसी  गॅप 0.04

2004-2000 झेड 200 एमपीडीआय आरसीएक्सएनएक्सवायसीएक्सएक्सएक्स गॅप  0.04

175 एचपी

2000-1984   QL78C L78C  गॅप 0.04

2002-1992 175 व्हीएमएएक्स  QL78C L78C  गॅप 0.04

2000-1984 175 एसडब्ल्यू  QL78C L78C  गॅप 0.04

1996-1994 पी 175  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-2001 व्हीझेड 175 एचपीडीआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी  गॅप 0.04

2004-2001 झेड 175 एचपीडीआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी  गॅप 0.04

150 एचपी

1995-1984 150  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-1996 150 कार्ब.  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2002-1997 150 व्हीएमएएक्स  QL78C L78C  गॅप 0.04

1995-1986 150 एसडब्ल्यू  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-1996 150SW कार्ब.  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-1999 150SW ईएफआय  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

1999-1998 डी 150 कार्ब.  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

1999 डी 150 ईएफआय  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2003-1999 डीएक्स 150 ईएफआय  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2006 एफ 150 (जेट ड्राइव्ह) 163 सीआयडी एल 4 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2005-2004 F150 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2013-2007 एफ 90 (जेट ड्राइव्ह) 163 सीआयडी एल 4 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

1995-1986 एल 150  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-1996 एल 150 कार्ब.  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-2004 एलएफ 150 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2003-1999 एलएक्स 150 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.025

2004-2000 एलझेड 150 एमपीडीआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.044

1998-1986 पी 150  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-1996 पी 150 कार्ब.  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-1999 पी 150 ईएफआय  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

1998-1986 प्रो व 150  QL78C L78C  गॅप 0.04

1999 पीएक्स 150 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.025

2003-1999 एसएक्स 150 ईएफआय  QL78C L78C  गॅप 0.025

2004 व्ही 150 2.6 एल व्ही 6   क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2000 व्हीएक्स 150 ईएफआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.044

2004-2000 व्हीझेड 150 ईएफआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.044

2004-2000 झेड 150 एमपीडीआय  आरसीएक्सएनएक्सवायसी   गॅप 0.044

130 एचपी

2002-1989 130  QL78C L78C  गॅप 0.04

2002-1989 130 एसडब्ल्यू  QL78C L78C  गॅप 0.04

2003-1994 सी 130  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

2002-1989 एल 130  QL78C L78C  गॅप 0.04

2003-1994 एस 130  QL77JC4 L77JC4  गॅप 0.04

115 एचपी

2005-1984 115  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-1984 115 एसडब्ल्यू  QL78C L78C  गॅप 0.04

1999-1984 बी 115 इनशोर  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2000 एफ 115 4-स्ट्रोक ईएफआय  REC10YC4  गॅप 0.044

2005-2000 एलएफ 115 4-स्ट्रोक ईएफआय  REC10YC4  गॅप 0.044

2005-1984 पी 115  QL78C L78C  गॅप 0.04

100 एचपी

2002-1999 F100 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

90 एचपी

2004-1984 बी 90  QL78C L78C  गॅप 0.04

2004-1984 सी 90  QL78C L78C  गॅप 0.04

2013-2006 एफ 90 (जेट ड्राइव्ह) 97 सीआयडी एल 4 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2005-2003 F90 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2013-2006 F90 97 सीआयडी एल 4 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

80 एचपी

2002-1999 F80 4-स्ट्रोक  REC10YC4

75 एचपी

2005-2003 F75 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

2013-2006 F75 97 सीआयडी एल 4 4-स्ट्रोक  REC10YC4  गॅप 0.044

1999-1996 प्रो 75  QL78C L78C  गॅप 0.04

70 एचपी

2004-1984  QL78C L78C  गॅप 0.04

2000 सी 70  QL78C L78C  गॅप 0.04

60 एचपी

2005-2002 F60 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

1999-1991 प्रो 60 6-सिलिंडर  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-2002 टी 60 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

50 एचपी

2005-1995 F50 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

1997-1984 प्रो  QL78C L78C  गॅप 0.04

1996-1987 प्रो 50  QL78C L78C  गॅप 0.04

2005-1995 टी 50 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

40 एचपी

2004-1984  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-1999 F40 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

30 एचपी

2002-1984  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-2001 F30 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.035

25 एचपी

2004-1984 2-सिलेंडर 2-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2004-1984 3-सिलेंडर 2-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-1998 F25 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.035

2005-1998 टी 25 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.035

20 एचपी

1997-1996 20   क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

15 एचपी

2004-1984 15 2-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2005-1999 F15 4-स्ट्रोक  RA8HC  गॅप 0.04

9.9 एचपी

2004-1984 2-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2002-1985 F9.9 4-स्ट्रोक  Z9Y  गॅप 0.024

2013-2006 एफ 9.9, टी 9.9 12.9 सीआयडी एल 2 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.035

2005-2003 एफ 9.9, टी 9.9 4-स्ट्रोक  Z9Y  गॅप 0.024

2002-1985 टी 9.9 4-स्ट्रोक  Z9Y  गॅप 0.024

9 एचपी

2004-1984 2-सिलेंडर 2-स्ट्रोक  L90  गॅप 0.025

8 एचपी

2004-19862- सिलेंडर 2- स्ट्रोक  L90  गॅप 0.025

2013-2012 F8 12.0 सीआयडी एल 2 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.04

2002-2001 F8 4-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2011-2006 एफ 8, टी 8 12.0 सीआयडी एल 2 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.04

2005-2003 एफ 8, टी 8 एल 2 4-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

2002-2001 टी 8 4-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

6 एचपी

2005-1986 F6 4-स्ट्रोक  क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.04

5 एचपी

2002-1984   क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.025

4 एचपी

1999-1984   क्यूएल 82 सी एल 82 सी  गॅप 0.025

2005-1999 F4 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.025

3 एचपी

2002-1988   क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.04

2.5 एचपी

2013-2006 एफ 2.5 1-सिलिंडर 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.024

2005-2003 एफ 2.5 1-सिलिंडर 4-स्ट्रोक  क्यूएल 86 सी एल 86 सी  गॅप 0.03

2 एचपी

2002-1984   L90  गॅप 0.025

.

थीम द्वारे डॅनान्सॉफ्ट आणि दानांग प्रॉब्लेम साकेतिती प्रेरणा मॅक्झिमर